Föreläsningar

Välkomna till höstens program 2019! Föreläsningar är öppna för alla och äger rum en gång per månad med uppehåll jul och sommar. Lokal: Fullmäktigesalen i Regionhuset (fd. Landstingshuset) Köksvägen 11. Ingång på kortsidan


Tankar om Wasserman

Martin Hedman

September 26, 2019

Barnperspektiv i vården. Lekterapi

Caroline Tellhammar

Oktober 30,2019

Barnonkologi då,nu och i framtiden

Per Erik Sandström

November 27, 2019