Föreläsningar

Som en följd av den pågående Coronavirus-pandemin har styrelsen beslutat att flytta föreläsningarna till hösten om läget då tillåter.