Föremål i fokus nr 1,2019-2020. Porslin design av Stig Lindberg, Dekor med medicinalväxter, blå färg för patienter och brun till personal 1948-1976.
Föremål i fokus nr 2, 2020. Pannspegel: Konkav spegel som reflekterar ljuset, genom hålet i mitten tittar läkaren på det som ska undersökas. Ett föremål som ibland illusterar ”läkare” men bärs då ofta felaktigt. Uppfinna P. Borel (1620-1671) Idag används optiska instrument.

7

Föremål i fokus nr 3, 2020 Munskydd: Tre studenter från Branschutbildning för museer och kulturarv vid Umeå universitet har i ett projektarbete tagit fram en utställning om munskydd. Tanken var att den skulle ingå i Medicinhistoriska föreningens museum i monter ”Föremål i Fokus” men Coronapandemin satte stopp för det. Därför presenteras utställningen digitalt se länk https://foremalifokus.weebly.com