Museet

P.g.a. de skärpta coronarestriktioner är museet stängt. Vi öppnar så snart smittoläget tillåter!

Museets lokaler finns i sjukhusets Norra entré, i det s.k. Dallashuset innanför apoteket.

  När det är öppet är alla välkomna. Samlingarna visas i montrar i olika storlekar och i två vårdmiljöer, en tandläkare-mottagning och ett vårdrum.  I museet finns en basutställning och fler mindre föremål som presenteras över tid.  I hörlurar kan du lyssna på inlästa berättelser med ljudeffekter. För barnen  finns ett eget spår att följa. 

Guidning kan fås för 20kr/person, (häftet Medicin Atlas ingår) max 10 pers./visning pga att lokalerna begränsar.

OBS! Ingen guidning av museet under våren 2021.

Kontakta  via mail medhium@gmail.com 
eller telefon 090 785 33 61   ( tel.svarare) om önskemål så kontaktas du av någon i styrelsen. 

sidan uppdat. 2021-04-15

Sjuksal för 100 år sedan
Tandläkarmottagning för 100 år sedan

Ett riksdagsbeslut togs 1937 om ett statsbidrag till mödra-och barnhälsovård. Målsättningen var en bättre folkhälsa, hälsoövervakning för tidig upptäckt av sjukdom och risker stöd och rådgivning blev viktiga delar i arbetet. 

Distriktssköterska på hembesök Syftet var att skapa god kontakt med föräldrar och information om t.ex vaccinationer, kost och amning.
1937 års lag hade intentionen att det borde finns små förlossningshem med högst 3-4 mil från hemmet, samt ett eller flera centralt belägna väl utrustade barnbördshus. Det året hade man i Vännäs 171 förlossningar.
Centrallasarettet i Umeå fick 1938 Västerbottens första barnavdelning. Det fanns plats för 12 barn i åldrarna 1-13 år och 12 "boxar" för barn under 1 år. Kuvösen på bilden är från 1940-talet.
Syftet var att kvinnan skulle få stöd och råd under graviditeten samt upptäcka risker t.ex "äggvitesjukdom" som i dag kallas preeclampsi.
Ben & armproteser
Om polio och behandling med kyrass
Om polio och behandling med respirator
Operation/ anestesi
Moulager, 3 dimensionella avgjutningar i vax.
Om röntgen