Museet

Föreningen erbjöds lokaler

i byggnaden Rotundan från 1921 och det gamla badets lokaler, Med hjälp av Västerbottens läns landsting och Västerbottens Museum, invigdes det första museet den 26 april 2004. 

Nytt museum kommer att öppnas den 25 november 2019.

På Norrlands Universitets Sjukhus (NUS). Analysvägen 2, Norra entrén, i det s.k. Dallashuset..

Det nya museet kommer att vara öppet för alla, såväl patienter,
besökare, personal eller för de som har något ärende på
sjukhuset. Samlingarna visas i montrar i olika storlekar och
två separata vårdmiljöer, en tandläkaremottagning och ett
vårdrum visas genom glasvägg. I museet kommer en permanent utställning att finnas och delar av övriga samlingarna väljs ut och presenteras separat
över tid. För barnen kommer det finnas ett eget spår att följa, där syn,
,hörsel, vikt och längd kan prövas.

Vildvin växte runt entren till Rotundan