Om Föreningen

I samband med Umeå Lasaretts 200-års jubileum bildades Västerbottens Medicinhistoriska Förening och erbjöds på Umeås sjukhus lokaler i byggnaden Rotundan från 1921  och museet invigdes den 26 april 2004. Byggnaden revs dock 2017 men nya lokaler erbjöds och den 25 november 2019 öppnades det nya museet. Det nya museet är placerat mycket centralt vid norra ingången till Norrlands universitets sjukhus (NUS).

Föreningens logga

är nattfjärilen TORTRIX Naezeniana.
Den upptäcktes 1791 i Umetrakten av naturforskaren och läkaren Daniel Naezén, som var Umeås förste provinsialläkare och  arbetade vid det nybyggda
länslasarettet mellan åren 1788 -1808. Länslasarettet byggdes 1785. Huset finns fortfarande kvar på Storgatan 28 och är Umeå stads äldst bevarade byggnad.

Ladda hem föreningens stadgar här.