Västerbottens Medicinhistoriska Förening

I samband med Umeå Lasaretts 200-års jubileum bildades Västerbottens Medicinhistoriska Förening 1983.  Lokal erbjöds på Umeås sjukhus  i byggnaden Rotundan från 1921  och ett museum invigdes i april 2004. Rotundan revs dock 2017 men återigen erbjöds nya lokaler och den 25 november 2019 öppnades det nya museet, beläget mycket centralt vid norra ingången till Norrlands universitets sjukhus (NUS).

Medicinhistoriska Föreningen är medlem i:
– Nätverk Medicinhistoriska museum
– ArbetSam (gestaltar arbetsplatsers kulturhistoriska värden)
Samarbetar med:
– Medborgarskolan Norr
– Region Västerbotten
– Västerbottens museum.

Föreningens logga
är nattfjärilen TORTRIX NAEZENIANA
Upptäcktes 1791 i Umetrakten av naturforskaren och läkaren Daniel Naezén, som var Umeås första provinsialläkare och arbetade 1788-1808 på  länslasarettet byggd 1785. Huset finns fortfarande kvar på Storgatan 28 och är en av Umeås äldst bevarade byggnad.
Informationsvägg i museet
Styrelsen:
Harriet Söderström Ordförande
Elisabeth Persson  vice ordförande
Ulla Lyrenäs Kassör
Lisbeth Sjöström  Sekreterare
Chatrin Persson Ledamot
Anders Rydh Ledamot
Lena Sandgren Ledamot
Adjungerad:
Anna-Stina Falkmér
Catrine Jacobsson

Kontakt till styrelsen via mail: medhium@gmail.com          eller telefon: 090 785 33 61                                  Telefonsvaren avläsas 1 ggr/ vecka