Om Föreningen

I samband med Umeå Lasaretts 200-års jubileum bildades Västerbottens Medicinhistoriska Förening. Målsättningen med det mångåriga ideella arbetet att samla, beskriva och dokumentera föremål, böcker, bildmaterial och dokument av medicinhistoriskt intresse var för att på sikt kunna skapa ett museum.

Föreningens logga

är nattfjärilen TORTRIX Naezeniana.
Den upptäcktes 1791 i Umetrakten av naturforskaren och läkaren Daniel Naezén, som var Umeås förste provinsialläkare och  arbetade vid det nybyggda
länslasarettet mellan åren 1788 -1808. Länslasarettet byggdes 1785. Huset finns fortfarande kvar på Storgatan 28 och är Umeå stads äldst bevarade byggnad.

Ladda hem föreningens stadgar här.