Om Föreningen

I samband med Umeå Lasaretts 200-års jubileum bildades Västerbottens Medicinhistoriska Förening och erbjöds lokaler på Umeås sjukhus  i byggnaden Rotundan från 1921  och ett museum invigdes den 26 april 2004. Byggnaden revs dock 2017 men återigen erbjöds nya lokaler och den 25 november 2019 öppnades det nya museet, beläget mycket centralt vid norra ingången till Norrlands universitets sjukhus (NUS).

Medicinhistoriska Föreningen är medlem i:
– Nätverk Medicinhistoriska museum
– ArbetSam (gestaltar arbetsplatsers kulturhistoriska värden)
Samarbetar med:
– Medborgarskolan Norr
– Region Västerbotten
– Västerbottens museum

Föreningens logga

är nattfjärilen TORTRIX Naezeniana.
Upptäcktes 1791 i Umetrakten av naturforskaren och läkaren Daniel Naezén, som var Umeås förste provinsialläkare och  arbetade vid det nybyggda
länslasarettet mellan åren 1788 -1808. Länslasarettet byggdes 1785. Huset finns fortfarande kvar på Storgatan 28 och är Umeå stads äldst bevarade byggnad.

Rotundan, ingång till gamla museet
Informationsvägg, nya museet