Medlemsinformation

Du som är intresserad av medicinhistoria, bli medlem och stöd föreningen! Det är inga krav på att ha eller ha haft anknytning till vårdområdet. Medlemskap ger dig – Inbjudan till 3-4 intressanta föreläsningar per termin ( gäller ej våren 2021) – Inflytande över Föreningens verksamhet. – Deltagande på årsmöte – Nyhetsbrev till medlemmar skickas ut 3-4 ggr per år
Vill du bli medlem kontaktar du:
eller swisha 123 647 95 54
eller betala till bg 231-9903
Anmälan kan även ske via brev till:
Medicinhistoriska Föreningen Norrlands Universitetssjukhus Fack 12 901 85 Umeå
Medlemsavgift
– för enskild 150 kr – familj 200 kr – förening/organisation 200 kr

Två uppgifter måste anges för medlemsregistrering: Namn och e-mailadress.

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen GDPR.Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter till medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas från medlemsregistret när du inte längre önskar vara medlem i föreningen.

Skåp " Majoren" för förbandsmaterial

sidan uppdat. 2021-03-04