Medlemsinformation

Du som är intresserad av medicinhistoria, bli medlem och stöd föreningen!
Det är inga krav på att ha eller ha haft anknytning till vårdområdet.

Medlemskap ger dig
– Inbjudan till 3-4 intressanta föreläsningar per termin ( gäller ej våren 2021)
– Inflytande över Föreningens verksamhet.
– Deltagande på årsmöte
– Nyhetsbrev till medlemmar skickas ut 3-4 ggr per år

Vill du bli medlem kontaktar du:
 
eller swisha 123 647 95 54
eller betala till bg 231-9903
Anmälan kan även ske via brev till:
Medicinhistoriska Föreningen
Norrlands Universitetssjukhus Fack 12
901 85 Umeå
Medlemsavgift
– för enskild 150 kr
– familj 200 kr
– förening/organisation 200 kr

Två uppgifter måste anges för medlemsregistrering: Namn och e-mailadress.

 
 

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen GDPR.Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter till medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas från medlemsregistret när du inte längre önskar vara medlem i föreningen.

Skåp " Majoren" för förbandsmaterial

sidan uppdat. 2021-04-28