Medlemsinformation

Du som är intresserad av medicinhistoria. Stöd oss – bli medlem!
Det är inga krav på att ha eller ha haft anknytning till vårdområdet.

Medlemskap ger dig
– Inbjudan till 3-4 intressanta föreläsningar per termin
– Inflytande över Föreningens verksamhet.
– Deltagande på årsmöte
Vill du bli medlem kontaktar du:
Anmälan kan även ske via brev till:
Medicinhistoriska Föreningen
Norrlands Universitetssjukhus Fack 12
901 85 Umeå
Medlemsavgift
– för enskild 150 kr
– familj 200 kr
– förening/organisation 200 kr
Två uppgifter är nödvändiga för medlemsregistrering: Namn och e-mailadress.
BANKGIRO: 231-9903
 

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen GDPR.Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter till medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas från medlemsregistret när du inte längre önskar vara medlem i föreningen.

Bänk från gamla badet i Rotundan. 1/4 av bänken finns bevarad i det nya museet.