Västerbottens Medicinhistoriska Förening

Modell på U-å lasarett

Museet, har öppet 8-16 alla dagar utom tisdag och helger!

Vi guidar grupper max 20st/ gång.Pris 20 kr per person
ingen avgift för Gymnasiumskolans elever. Boka via mail: medhium@gmail.com

Sjuksköterskeskolan/Vårdhögskolan

Bildutställning från sjuksköterskeutbildningen. Byggnaden är delvis ombyggd eller riven och invigs snart med då till bostäder.


Klart för operation

Ny utställning

Bibliotek

Läs intressanta artiklar av Hans K:son Blomquist docent vid Umeå universitet, har arbetat inom barnneurologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och som barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten.

Psykiatrisk vård/ Umedalens sjukhus

Nya föremål har plockats fram i montern.


Om blodtransfusion

Ny utställning! Text och föremål i en av museets montrar.