Okategoriserade

Munskyddets historia

Tre studenter från Branschutbildning för museer och kulturarv vid Umeå universitet har i ett projektarbete tagit fram en utställning om munskydd. Tanken var att den skulle ingå i Medicinhistoriska föreningens museum i monter ”Föremål i Fokus” men Coronapandemin satte stopp för det. Därför presenteras utställningen digitalt se länk https://foremalifokus.weebly.com/