Välkommen

Västerbottens Medicinhistoriska Förening är en ideell förening
sedan 1983 

Västerbottens Medicinhistoriska Förening syfte är att förmedla medicinhistoria genom att:

– Samla, vårda och ställa ut medicinhistoriska föremål
– Dokumentera och förmedla intervjuer och berättelse om hälso-och sjukvårdens utveckling
– Arrangera medicinhistoriska föredrag
– Stimulera undervisning och forskning inom ämnesområdet.

Vi vänder oss till såväl studerande inom vård- och medicinutbildning som till den breda allmänheten.

Medicinhistoriska Föreningen är medlem i:
– Nätverk Medicinhistoriska museum
– ArbetSam (gestaltar arbetsplatsers kulturhistoriska värden)

Samarbetar med:
– Medborgarskolan Norr
– Region Västerbotten
– Västerbottens museum

Invigning av nya museet

Om föreningen

Kommande föreläsningar och årsmöte

Årsmöte 2020​

Alla medlemmar välkomna

Kl: 18,30, tisdag den 18 februari 2020

Lokal: meddelas senare

Föreläsning nr 1.

Alla välkomna

Innehåll meddelas senare

Kl. 18,30. Onsdag den 1 april

Lokal meddelas senare

Föreläsning nr2 .

Alla välkomna

Innehåll meddelas senare

kl. 18.30. Onsdag den 6 maj

 lokal meddelas senare