Västerbottens Medicinhistoriska Förening

Museet

Museet är öppet 8-16 alla vardagar utom tisdag!
Boka gärna guidning via vår mail medhium@gmail.com

Nyheter

Tydliga skyltar i taket och ovanför entrén gör det lätt att hitta in till museet

Föreningen

På gång..... "tandläkarrummet" kompletteras med tandsköterskans yrke.

Bibliotek

Här hittar du boktips, texter, berättelser, medicinhistoria i
Umeå 400 år och inspelade föreläsningar

Föremål i fokus

Vackra etuier visas som föremål i fokus.

Föreläsningar

Välkommen till höstens 1:a föreläsning 13/9
Dialysens historia av Seija Dahlgren
***
11/10 Diabetes - från upptäckt till dagens möjligheter av Lena Jutterström
***
8/11 Doping i ett historiskt perspektiv av Lars Lilja
***
Tid: kl 18.00 - 19.30
Plats: Medicinhistoriska museets lokaler NUS.
Fika 20 kr