VÄLKOMMEN TILL  MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN

VÄSTERBOTTENS MEDICINHISTORISKA FÖRENING & MUSEUM

foto: Wikipedia

Museet, liksom föreningens lokaler, är inrymda en halvtrappa ner i den s.k. ROTUNDAN, en poliklinikbyggnad från 1921. Här var ett stort väntrum placerat i mitten och undersöknings- och behandlingsrummen var placerade runtom i en cirkelformad korridor. I den likaledes vackert utformade undervåningen låg lasarettets bad och sjukgymnastikavdelning som pietetsfullt renoverats och sedan 2004 är Västerbottens Medicinhistoriska Museum.

Mänsklighetens stora gissel genom tiderna, tandvärk resulterade ofta i ett besök hos byasmeden eller hos kringvandrande operatörer med varierande kompetens. Andra viktiga händelser som visas i utställningen är tillkomsten av sjukstugor och sjukhärbärgen. Därmed kom vården närmare befolkningen även i glesbygd. Särskilt bör man uppmärksamma insatserna som gjorts av distriktssköterskor och barnmorskor, speciellt inom mödra-och barnavård.

Titta gärna in i vårt Fotoalbum för att se bilder från delar av museet.

Alla är välkommna!

Föreningens lokaler har varit inrymda i den s k Rotundan (byggnad 9A) “Gamla Badet” NUS. Under 2018-2019  planeras för en “nyetablering” av museet i det   s k Dallashuset, by 1D, bottenplan.