Välkommen

Västerbottens Medicinhistoriska Förening är en ideell förening
sedan 1983 med syfte att förmedla medicinhistoria

Västerbottens Medicinhistoriska Förening syfte är att förmedla medicinhistoria genom att:

-Samla, vårda och ställa ut medicinhistoriska föremål
– Dokumentera och förmedla intervjuer och berättelse om hälso-och sjukvårdens utveckling
– Arrangera medicinhistoriska föredrag
– Stimulera undervisning och forskning inom ämnesområdet.

Vi vänder oss till såväl studerande inom vård- och medicinutbildning som till den breda allmänheten.

Medicinhistoriska Föreningen är medlem i:
– Nätverk Medicinhistoriska museum
– ArbetSam (gestaltar arbetsplatsers kulturhistoriska värden)

Samarbetar med:
– Medborgarskolan Norr
– Region Västerbotten
-Västerbottens museum

Besök museet

Om föreningen

Vårens program 2019

Tankar om wasserman
Martin Edman

September 26, 2019

Tankar om wasserman
Caroline Tellhammar

Oktober 30, 2019

Tankar om wasserman
Caroline Tellhammar

November 27, 2019