VÄLKOMMEN TILL  MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN

VÄSTERBOTTENS MEDICINHISTORISKA FÖRENING & MUSEUM

foto: Wikipedia

Museet, liksom föreningens lokaler, är inrymda en halvtrappa ner i den s.k. ROTUNDAN, en poliklinikbyggnad från 1921. Här var ett stort väntrum placerat i mitten och undersöknings- och behandlingsrummen var placerade runtom i en cirkelformad korridor. I den likaledes vackert utformade undervåningen låg lasarettets bad och sjukgymnastikavdelning som pietetsfullt renoverats och sedan 2004 är Västerbottens Medicinhistoriska Museum.

Mänsklighetens stora gissel genom tiderna, tandvärk resulterade ofta i ett besök hos byasmeden eller hos kringvandrande operatörer med varierande kompetens. Andra viktiga händelser som visas i utställningen är tillkomsten av sjukstugor och sjukhärbärgen. Därmed kom vården närmare befolkningen även i glesbygd. Särskilt bör man uppmärksamma insatserna som gjorts av distriktssköterskor och barnmorskor, speciellt inom mödra- och barnavård.

Titta gärna in i vårt Fotoalbum för att se bilder från delar av museet.

Alla är välkommna!

Vi finns på Norrlands Universitetssjukhus (byggnad 9A) Rotundan “Gamla Badet” Ingång: X4, bv – Målpunkt X (från centralhallen)

Från och med den 1 januari 2018 finns vi landstingshusets entré, Köksvägen 11, med en begränsad presentation av intressanta föremål för att senare kunna  etablera museet i permanenta lokaler i BY 1D