Välkommen

Västerbottens Medicinhistoriska Förening är en ideell förening
sedan 1983 med syfte att förmedla medicinhistoria

Västerbottens Medicinhistoriska Förening syfte är att förmedla medicinhistoria genom att:

-Samla, vårda och ställa ut medicinhistoriska föremål
– Dokumentera och förmedla intervjuer och berättelse om hälso-och sjukvårdens utveckling
– Arrangera medicinhistoriska föredrag
– Stimulera undervisning och forskning inom ämnesområdet.

Vi vänder oss till såväl studerande inom vård- och medicinutbildning som till den breda allmänheten.

Medicinhistoriska Föreningen är medlem i:
– Nätverk Medicinhistoriska museum
– ArbetSam (gestaltar arbetsplatsers kulturhistoriska värden)

Samarbetar med:
– Medborgarskolan Norr
– Region Västerbotten
-Västerbottens museum

Besök museet

Om föreningen

Vårens program 2019

Tankar om upptäckten av Wassermanreaktionen
Martin Edman

September 26, 2019

Barn i vården-ur ett lekterapiperspektiv
Caroline Tellhammar

Oktober 30, 2019

Barnonkologi då, nu och i framtiden

Per Erik Sandström

November 27, 2019