Boktips / Artiklar/ Texter och Föredrag

Västerbotten förr & nu publiceras sedan 2020 kultur- och kulturhistoriska artiklar med förankring i Västerbotten. Läs Hans K-son Blomquist två artiklar: 1.  ”Den första barnavdelningen”. 2. ”Skyddshemmet på Stenfors gård för ”vanartiga” pojkar.

Hans K-son Blomquist, fd barnhälsoöverläkare i Västerbotten ger en recension av boken ”Systrar”.

                      Boktips av Hans K:son Blomquist,docent, f.d barnhälsoöverläkare i Västerbotten  

DN:s kulturredaktör Björn Wiman har skrivit om sin mamma, som 7 år gammal år 1947 insjuknade i tuberkulos. Flickan vårdades fyra månader på sjukhus och fem månader på ett barnsanatorium långt hemifrån.

Vi följer Tilda från tidig barndom till livet som hustru på ett avsides kronotorp. Hon fick ett strävsamt liv men behöll ändå humorn, livskraften och nyfikenheten långt upp i åren.

Boken är resultatet av en grävande folklivsforskning med främsta syfte att söka kvinnornas berättelser, men även att levandegöra hur livet gestaltade sig för kronotorpare och andra i en liten lappländsk by under hundra år.
Vi For åt skogen som fåglarna av Anita Kärrman, läkare, konstnär och författare , är en bladvändare, läs den !

 

Om hälsokällor är en  lättläst och intressant artikel av Hans K:son Blomquist

Sedan urminnes tider har vissa källor och vattendrag betraktats som heliga. Urban Hjärne var läkare,  författare och naturforskare, grundade Sveriges första hälsobrunn, Medevi brunn. Även här i Umeå och Västerbotten fanns det hälsokällor, några finns kvar men nyttjas inte som förr. Läs mer.  Om Hälsokällor

Nättidskriften ”Västerbotten förr och nu” visar  också artikeln i sin helhet.https://nattidskriftenvasterbotten.se 

Boktips! Om barns sjukdomar i början av 1800-talet 

Hans K:son Blomquist, Ragnar Jonsell och Lars Oreland
Tiden rusar, en pandemi och livet självt förlångsammar både i ord och handling. Hans K:son Blomquist, Ragnar Jonsells och Lars Orelands mycket tänkvärda transkription av Pehr von Afzelius föreläsningar med titeln ”Morbi infantum” med kommentarer speglar en tid i väntan på den stundande kunskapsexplosionen och en framsynt läkares och forskares tankar och kunskaper. Både Afzelius och boken inger respekt och perspektiv  – rekommenderas!
Umeå 2021-11-24
Nils Bäckman                              Olle Hernell

Boktips! När spetälskan försvann i Sverige : från medeltidens hospital till Järvsö sjukhus för spetälska
Tedebrand, Lars-Göran; 2021

Lars-Görans Tedebrand gör i sin bok en genomlysning av leprans uppgång och fall – historia, behandling och dagsläge. Faktafylld med tänkvärda patientfall m.m. är boken svår att stå emot och det är därför lätt att rekommendera till den medicinhistoriskt intresserade.

Nils Bäckman, 2021-10-25

 Boktips! Fuskarna : om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen
Asplund, Kjell; 2021

Stora vinster i form av berömmelse, priser, forskningsanslag etc. kan fresta till fusk. Straffen för påvisat forskningsfusk är emellertid höga; avsked, uteblivna forskningsanslag, uteslutning ur forskarsamhället, förlorat status och kanske också förlorat liv.
Kjell Asplund lyfter i sin bok den viktiga frågan om rätt och fel och om vad som kan göras för att forskningen skall behålla sin viktiga roll i samhället. ”Fuskarna” är en pusselbit i detta arbete och har förutsättningar att bli en medicinhistorisk klassiker.

Nils Bäckman, 2021-04-09

Texte! I dagens Corona-tider finns all anledning att ta en titt i den medicinhistoriska backspegeln. Där framträder en bild av människans kamp  mot smittkoppor, spanska sjukan, tuberkulos, polio, kikhosta, mässling, röda hund, kolera, lunginflammation och andra allvarliga infektionssjukdomar. Framförallt vaccinationer har i hög grad minskat sjukdomsförekomst, funktionshinder, död och ojämlikhet i världen
(Cohen A. L., Patel M. K., Cherian T. Vaccines work: a reason for celebration and renewed commitment. The Lancet January 30, 2021, sid 398-408).
Text:Hans K:son Blomquist & Nils Bäckman

Umeå 400 år

Lyssna på Elisabeth Persson från Medicinhistoriska föreningen presentation:
”En resa från folkmedicin till robotkirurgi, sjukdom & lindring under 400 år”

Barnafödande förr och nu

Första Barnmorskereglemente för hela riket kom år 1711. Läs hela texten av  Lisbeth Sjöströms, och lyssna på två inspelade berättelser om barnmorskors upplevelse.

Röntgen – en strålande historia.

Föreläsning av Anders Rydh, inspelad i november 2020.