Västerbottens Medicinhistoriska Förening      

Är du intresserad av medicinhistoria? Bli medlem!

Som medlem stödjer du föreningen!

Medlemskap ger dig
 Inbjudan till intressanta föreläsningar                         Inflytande över Föreningens verksamhet.
 Deltagande på årsmöte
 Nyhetsbrev som skickas ut 3-4 ggr per år

En praktisk väska med föreningens emblem

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen GDPR. Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter till medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas från medlemsregistret när du inte längre önskar vara medlem i föreningen.

Du kan även anmäla dig per brev till Västerbottens Medicinhistoriska Förening Box 12 901 85 Umeå                                      Bg 231-9903

Ange Namn och e-postadress

AVGIFT: 

Enskild medlem 150 kr                            Familj: 200 kr                          Förening/Organisation: 200kr

sidan uppdat. 2024 06-23