Kontakta Oss

Västerbottens Medicinhistoriska förening
Fack 12 901 85 Umeå

Tel.nr. till kontor: 090 785 33 61(telefonsvarare)
E-mail: medhium@gmail.com
Styrelsen
Harriet Söderström Ordförande
070-326 29 26
medhium@gmail.com

Per Hörnsten Vice ordförande
070-776 63 63
per.hornsten@gmail.com

Hans Modig Sekreterare
070-632 86 40
hansgeorg.modig@gmail.com

Ulla Lyrenäs Kassör
070 -378 29 50
ullamargaretalyrenas@gmail.com

Ulf Delavaux
070-538 19 29
ulf.delavaux@telia.com

Elisabeth Persson
076-112 62 10
elisabethp47@gmail.com

Chatrin Persson
070-260 47 45
chatrin.persson@umu.se

Helena Forsberg (Västerbottens museum)
070-6050851
helena.forsberg@vbm.se

Föreningen tillämpar dataskyddsförordningen GDPR.Medicinhistoriska föreningen använder dina personuppgifter till medlemsutskick, kallelser till möten och aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas från medlemsregistret när du inte längre önskar vara medlem i föreningen.

Apoteket Renen. 1726 1:a apoteket norr om Dalälven