Kontakta Oss

Adress: Västerbottens Medicinhistoriska förening
Fack 12 901 85 Umeå

Tel. till kontor:090 785 33 61 (telefonsvarare) avläses tisdagar
E-mail: medhium@gmail.com

Styrelsen

Ordförande: Harriet Söderström
070-326 29 26
medhium@gmail.com‍ 

Ledamot & vice ordförare & ansvar för föreläsningar och guidning:
Elisabeth Persson
076-112 62 10
elisabethp47@gmail.com‍ 

Ledamot & sekreterare:

Hans Modig

070-632 86 40

hansgeorg.modig@gmail.com

Ledamot & kassör:
Ulla Lyrenäs
070-378 29 50
ullamargaretalyrenas@gmail.com

Ledamot & ansvarig för föremål:
Chatrin Persson
070-260 47 45
chatrin.persson@umu.se

Ledamot och ansvarig för hemsidan
Anders Rydh 070-5364989
andersrydh26@gmail.com

Ledamot och ansvarig för medlemskontakt:
Lisbeth Sjöström 070 1767148
lisbethsjostrom@hotmail.com

Adjungerad ledamot:
Åke Ericson
070-688 39 34
tdl.ake.ericson@gmail.com

Vill du skänka något till Museets samlingar?
Det kan vara ett fotografi, en bok, ett föremål eller en arkivhandling. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga.

Medicinhistoriska museet tar gärna emot gåvor från privatpersoner. Gåvorna som vi tar emot ska ha en koppling till hälso- och sjukvårdens historia. Det är dock inte säkert att vi kan ta emot just det du vill skänka till oss. Vi har begränsad plats i våra magasin och därför försöker vi samla in endast några få exemplar av varje sak. Om vi redan har det som du vill skänka till oss så tackar vi eventuellt nej på grund av detta.

Föremål

Det är av värde för oss att få så mycket information som möjligt om föremålet i samband med att det erbjuds samlingarna. Det kan vara information om tidigare ägare, brukare, användningstid och om det finns en speciell historia knuten till föremålet. Skicka gärna en bild av föremålet för att vi ska kunna ta ett insamlingsbeslut

I normalfall tar medicinhistoriska museet inte emot föremål med särskilda förbehåll i hur vi får använda föremålet. Om du låter medicinhistoriska föreningen fritt förfoga över gåvan så är det viktigt att detta anges. Vi kan inte lova att just det som du skänker kommer att bli utställt eftersom museet har begränsat med plats att visa saker på. Alla gåvor som vi tar emot är likväl värdefulla bidrag till samlingarna, eftersom de kan komma att användas i framtida utställningar eller forskning.

Bilder

Har du en bild du vill skänka till Medicinhistoriska museet? Då är du välkommen att kontakta oss med detta. Vi behöver säkerställa att den som vill skänka bilden har rättigheterna till den. Vi hjälper dig gärna med sådana frågor om något är oklart.

Det är av värde för oss att få information om bilden i samband med att den skänks till oss, vem som har tagit bilden, namn på personer som syns, vilken tid bilden är tagen, var den är tagen och så vidare.

Vill du skänka något till samlingarna?

Kontakta oss i så fall på telefon 090-7853361 eller e-post medhium@gmail.com 

Föremål från Apoteken i Västerbotten kan du återse på museet

sidan uppdat.2021-04-29