Föreläsningar/Inspelad text

BARNAFÖDANDE FÖRR OCH NU.  
Text Lisbeth Sjöström 2021-02-02

Första barnmorskereglemente för hela riket kom år 1711. Det statuerade att enbart utbildade barnmorskor skulle få utöva yrket. Det vanliga var att kvinnan bistods av en hjälpgumma/jordemor som införskaffat praktisk erfarenhet av att delta vid förlossningar. Jordemodern byggde sina kunskaper på folklig läkekonst.
Barnmorskeskolan fanns i Stockholm och Göteborg, så det var lång resa om man kom från Västerbotten. En av de kvinnor som valde att åka var Gustava Holmgren (f. 1877- d. 1956) från Stornäs i Vilhelmina. Gustava genomförde sin utbildning 1903 som omfattade 9 månader allmän förlossningskonst och 3 månader instrumentundervisning, för att därefter åka hem för att påbörja sin tjänst som barnmorska i väglöst land. Närmaste hjälp av läkaren fanns i Vilhelmina, 15 mil bort.(ur ”De vida viddernas kvinnor” S.Lindström 2003)

Barnmorskornas förlossningskonst och kunskaper om  hygien vid barnafödsel innebar minskad mödra- och barndödlighet. År 1886 bildade barnmorskorna förbund, det var också det första kvinnliga yrkesförbundet i Sverige. Barnmorskornas arbetssituation och löner var två viktiga frågor som förbundet lyfte fram. Men först 1908 kom lagen om att alla kommuner måste anställa en barnmorska.

Aina Teolin (f. 1922- d. 2002) från Vilhelmina  utbildade sig också till barnmorska.  Aina genomförde sin barnmorskeutbildning i början av 40- talet och var till huvudsak verksam i Malå kommun, först med att bistå vid hemfödslar och senare vid Malå BB (som lades ner 1966).

 Lyssna på en gripande berättelse till Ainas tankar när hon väntar på att ett av hennes barnbarn ska födas. Text Britta Holmlund 1985, uppläst av Caroline Söderström.

 

.

Under 20- och 30-talet utfördes en landsomfattande kartläggning över hemförhållanden i Sverige. Utredningen gav vid handen att trångboddheten var stor och de sanitära förhållandena var bristfälliga. Föda barn i hemmiljö var inte optimalt och för befolkningens hälsa ville statsmakterna utreda förutsättningar för barnafödsel i bättre miljö. I SOU 1936:12 betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård framlades förutsättningarna till att erbjuda alla kvinnor möjlighet att föda barn på institution. Barnafödandet kunde ske vid närbelägna (högst 35 km från hemmet) förlossningshem. I Västerbotten inrättades både fristående förlossningshem och barnbördsavdelningar i anslutning till sjukstugorna i länets tätorter. Distriktsbarnmorskan ansvarade för vården och vid mindre förlossningshem var hon också husmor och stod för matlagning och tvätt. Lyssna till barnmorskan i Fredrika Sara Kristofferssons brev till Barnmorskeföreningens ordförande!

Nedläggning av förlossningshemmen började i slutet av 1950-talet.  

Röntgen - en strålande historia

Föreläsning av Anders Rydh, inspelad i november 2020. Klicka på pilen i bilden nedan för att se föreläsningen!