Address

Västerbottens läns landsting
Västerbottens Medicinhistoriska förening
901 89 Umeå

Webb: http://www.umeamedhist.se
Email: medhium@gmail.com

 

Ordförande:
Berit Lundman
090-77 36 76

070-559 3676
E-post: berit.lundman@umu.se

 

Vice ordförande:
Per Hörnsten
090-77 72 80
070-776 6363
E-post: per.hornsten@gmail.com

 

Sekreterare:
Hans Modig
090 – 12 16 83

070-632 8640
E-post: hansgeorg.modig@gmail.com

 

Kassör:
Ulla Lyrenäs
090 – 77 50 80

070 -378 2950
E-post: ullamargaretalyrenas@gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar

Ulf Delavaux

070-538 1929

Fredrik Elgh

E-post: fredrik.elgh@umu.se

070-326 2108

Elisabeth Persson

076-112 6210

E-post: elisabethp47@gmail.com

Helena Forsberg (VBM)

070-509 0548

E-post: forsberg.helle@gmail.com