adress

Västerbottens läns landsting
Västerbottens Medicinhistoriska Förening
901 89 Umeå

Webb:  http://www.umeamedhist.se


Styrelse

Harriet Söderström  Ordförande
070-326 29 26  medhium@gmail.com

 
Per Hörnsten Vise ordförande
070-776 63 63  p er.hornsten@gmail.com

 
Hans Modig   Sekreterare
070-632 86 40
hansgeorg.modig@gmail.com

 
Ulla Lyrenäs Kassör
070 – 378 29 50
ullamargaretalyrenas@gmail.com

 

 

Övriga styrelsemedlemmar

Ulf Delavaux

070-538 19 29  ulf.delavaux@telia.com

 

Elisabeth Persson

076-112 62 10  elisabethp47@gmail.com

 

Chatrin Persson

070-260 47 45 chatrin.persson@umu.se

 

Helena Forsberg (Västerbottens museum)

070-509 05 48  helena.forsberg@vbm.se