Västerbottens Medicinhistoriska Förening, hösten 2017
Lokal om inget annat anges: Norrlands Universitetssjukhus, Medicinhistoriska museet, Rotundan ingång X 4.  Från och med oktober 2017 och tills vidare kommer föreläsningarna att äga rum i Landstingshuset, fullmäktigesalen, Köksvägen 11, ingång kortsida By 20C-U-1001. Efter kvällsföreläsningarna  serveras kaffe och te. Programmet och ev. ändringar annonseras här och i lokalpressen måndag under evenemangsguiden.

Alla är välkomna!