Umeå Lasarett

Övre Norrlands första lasarett med sina åtta vårdplatser stod färdigt 1785 vid Storgatan 28 i Umeå. Redan 1755 hade man dock inrättat världens dittills nordligaste provinsialläkartjänst i Umeå. Distriktet var gigantiskt stort. Det omfattade nuvarande Västerbottens och Norrbottens län samt Norra Finland och med en befolkning på ca 52 000 människor.

För att varje län i Sverige skulle få ett eget lasarett enligt riksdagsbeslut från 1765, utgick bidrag från den s.k. “Kurhusavgiften”, en dåtida vårdskatt, som togs ut för att kunna förebygga de veneriska sjukdomarnas spridning i landet. För att möjliggöra tillkomsten av ett lasarett i Umeå hade man också haft en penninginsamling som pågått ca 20 år.